Sangtekster


FriHals – Alt Er Nytt

Josva

T/M/ARR: Roald Arnesen

Josva og hans menn skulle innta løfteslandet / De stolte på sin Gud og på at løftene var sanne / De tørre tidene var snart hi-sto–oorie / Herrens plan var klar, den var klar og den var enkel / Om Josva fulgte planen skulle Herren seier skjenke / Gå inn og gjør krav på det land, det land som alt er ditt! 

Hvert sted du setter din fot / Gir jeg deg, gir jeg – deg / Jeg gir deg styrke og mot / Regn med meg, regn med – meg / Så Vær bare modig og sterk / Så skal fiendenes forsvarsverk smuldre opp og forgå / Imot deg skal ingen kunne stå. 

Jordan måtte krysses for å komme inn i landet / Når prestene ikk foran, se da stanset Herren vannet / Men se det var byer der – som gjorde moootstand svær / Først så var det Jeriko med murene så høye / Deretter kom Ai, som de ikke tok så nøye / Og Gibbeon var en ulv, en ulv i fååre-klær.

Verden er som Jeriko, den ligger i det onde / Den reiser seg i stolthet og den spotter med sin tunge / Men murene falt ved tro – – ja ved tro falt — Jeri-ko / Og Dette er den seier som har seiret over verden / ja dette er den seier som har seiret over verden / Det er vår tro på Guds Ord, ja det er vår tro på Guds Ord. 

Hvert sted du setter din fot / Gir jeg deg, gir jeg – deg / Jeg gir deg styrke og mot / Regn med meg, regn med – meg / Så Vær bare modig og sterk / Så skal fiendenes forsvarsverk smuldre opp og forgå / Imot deg skal ingen kunne stå. 

Etter Jeriko stod et nederlag for døren / De falt for egen grådighet og Akan var aktøren / Han skjulte sin synd, men se: Herren visste det / Synden må i lyset – om Ai skal overvinnes / i leiren vår må ikke uoppgjorte synder finnes / Så la oss bekjenne synd – ja, la oss bekjenne (vår) synd. 

Josva gjorde noe som han ikke skulle gjøre / da Gibbeon med løgn og falske klær ville forføre / Han inngikk et samarbeid med sin fiende. Man må vokte seg for den onde kommer gjerne / I engle- eller fåreklær, å Herre må du verne / Oss alle mot løgnens makt – – – ja, vern oss mot løgnens makt. 

Vi har også land å erobre / Flyter med melk og med honning, så vel / Så har vi disse tre fiender sterke / Verden, vårt kjød, og den onde selv. 

Men Herren sier: 

Hvert sted du setter din fot / Gir jeg deg, gir jeg – deg / Jeg gir deg styrke og mot / Regn med meg, regn med – meg / Så Vær bare modig og sterk / Så skal fiendenes forsvarsverk smuldre opp og forgå / Imot deg skal ingen kunne stå.

På Jerikos Vei 

T/M: Don & Marguerete Mc Crossan

På Jerikos vei satt tiggeren blind. Hans verden var mørk, hans nød var så stor. Men Jesus kom der, han gikk ei forbi. Et Ord i fra Ham, og mørket forsvant. 

Han går ei forbi, din frelser og venn. Han fjerner din synd, og gir deg sin fred. Hver byrde han bær, hver sorg tar på seg. Han går ei forbi, min frelser og venn 

Som tiggeren blind ved veien du er. Din verden er mørk og byrden din tung. Gå med det til ham, bekjenn all din synd. For på himmelens vei er nåde for deg 

Ja, på himmelens vei er nåde for deg. Din frelser er der, hans hjelp er deg nær. Hver byrde han bær, hver sorg tar på seg. Han går ei forbi, min frelser og venn. 

På Jerikos vei gikk tiggeren glad. Hans verden var ny, hans nød var forbi. Og, om det nå skjer, han snubler iblant. Da på Jesus han ser, for hjelpen er der. 

Ja, på himmelens vei er nåde for deg. Din Frelser er der, hans hjelp er deg nær. Hver byrde han bær, hver sorg tar på seg. Han går ei forbi min Frelser og venn. 

På et kors oppå høyden 

T/M: Morten Samuelsen 

På et kors oppå høyden, tok en mann vår straff på seg. Uten skyld, han berga deg og meg. I sin smerte rant hans blod og vår synd blei vaska bort. Tenk hvilken nåde, da han åpna himlens port. 

Me e fri, me e fri og ska få leva. Me e fri, me e fri og ska kje streva. Me får legga alt ifra oss, han e sterk og tar imot. Han har sagt at me får kvila ved hans fot. 

På et kors der opp på høyden, ga en mann sitt liv for meg. Av bare kjærlighet, han gjekk den tunge veg. Han blei pint og han blei spotta, han blei nagla fast i tre. Alt han gjorde var for å skapa fred.

På et kors der opp på høyden, ga en mann sitt liv for meg. Av bare kjærlighet, han gjekk den tunge veg. Han blei pint og han blei spotta, han blei nagla fast i tre. Alt han gjorde var for å skapa fred.

Me e fri, me e fri og ska få leva. Me e fri, me e fri og ska kje streva. Me får legga alt ifra oss, han e sterk og tar imot. Han har sagt at me får kvila ved hans fot. 

På et kors der opp på høyden blei fanger fri igjen. Alle lenker blei kasta bort for godt. Me får tro at Jesus seira over syndens død og dom. Nå står Jesus og sier bare kom. 

Me e fri, me e fri og ska få leva. Me e fri, me e fri og ska kje streva. Me får legga alt ifra oss, han e sterk og tar imot. Han har sagt at me får kvila ved hans fot…..Han har sagt at me får kvila ved hans fot. 

Vårt Jerusalem 

T/M/Arr: Roald Arnesen 

Med mursskje i den ene hånd og sverdet i den andre. Vi bygger i Nehemjas ånd og verner om hverandre. Vi løfter tunge steiner. Vi tetter helt igjen. Vi gjenreiser beskyttelsen for vårt Jerusalem! 

Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. Vårt hjerte må bevares, for vårt liv går ut fra det. Å, vårt liv går ut fra det. 

Vårt hjerte er i denne by, for her har Gud tatt bolig. Mot fienden vi søker ly, så vi kan leve rolig. Vår bymur den skal bygges og stå i all slags vær og tempelet skal trygges Guds fred skal råde her. 

Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. Vårt hjerte må bevares, for vårt liv går ut fra det. Å, vårt liv går ut fra det. 

Din kropp er et tempel for Gud. Din kropp er et tempel for Gud. Ligger murene nede – hva slipper du inn? Ligger murene nede – hva slipper du inn? Det er tid for å gjenreise ditt Jerusalem. 

Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. Vårt hjerte må bevares, for vårt liv går ut fra det. Å, vårt liv går ut fra det. 

Det er tid for å gjenreise ditt Jerusalem! 

Da Jesus satte sjelen fri 

T: C.F. Butler/ T.B. Barrat / M:James Milton Black Arr: Roald Arnesen 

Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset fram på livets sti, og da jeg fikk ham selv å se, jeg glemte jordens sorg og ve. 

Halleluja, min sjel er fri! Min trellestand er nå forbi. På land og hav min sak er klar, hvor Jesus er, jeg himlen har. 

Så fjern Guds himmel syntes meg før Jesus åpenbarte seg. Men nå har han den brakt så nær at himlen i mitt hjerte er! 

Halleluja, min sjel er fri! Min trellestand er nå forbi. På land og hav min sak er klar, hvor Jesus er, jeg himlen har. 

Hva gjør det så om her på jord i hytte eller slott jeg bor? Er dagen skyfull eller klar, hvor Jesus er, jeg himlen har! 

Halleluja, min sjel er fri! Min trellestand er nå forbi. På land og hav min sak er klar, hvor Jesus er, jeg himlen har. 

Å dype fred, å stille ro! Gud selv vil i mitt hjerte bo! Å leve det er Kristus her, og døden selv en vinning er. 

Halleluja, min sjel er fri! Min trellestand er nå forbi. På land og hav min sak er klar, hvor Jesus er, jeg himlen har. 

Det namnet eg kviskrar  

T: Trygve Bjerkrheim / M: Nancy Karine Sangolt Eikeland 

Det namnet eg kviskrar når morgonen renn, og tek det på tunga igjen og igjen, er Jesus, er Jesus, er Jesus—Jesus. 

Det namnet som tonar når morgonen gryr, og lever i hugen mens timane flyr, er Jesus, er Jesus, er Jesus—Jesus. 

Det namnet eg nemner når natti er nær, er namnet på han som mitt hjarta hev kjær, er Jesus, er Jesus, er Jesus—Jesus. 

Det namnet skal vera mitt siste på jord. Det fyrste eg kviskrar i himmelens kor, er Jesus, er Jesus, er Jesus—Jesus.

Alt er nytt 

T/M: R. Arnesen 

I min gamle natur finnes ingenting som er godt. Der er Adam min far, og Moses min bror. Men nå har jeg fått en ny identitet, en ny natur – (ja), det er noe jeg vet. For jeg kjenner hans Ånd i meg bor. 

Jeg er nå blitt en helt ny skapning, hele min verden er ny! Gamle Adam er tatt – tatt av dage, alt er nytt! Og selv om jeg ser ut som den samme gamle, har jeg blitt født, født på nytt. Jeg har gått over fra døden til livet, alt er nytt! 

I min nye natur finnes ingenting som er ondt. Her er Gud selv min Far og Jesus min bror. Arving til et liv som er evig godt, hjemme hos Far i himmelens slott, som hans barn sitter jeg ved hans bord. 

Jeg er nå blitt en helt ny skapning, hele min verden er ny! Gamle Adam er tatt – tatt av dage, alt er nytt! Og selv om jeg ser ut som den samme gamle, har jeg blitt født, født på nytt. Jeg har gått over fra døden til livet, alt er nytt! 

Lovens tid er forbi – det er Jesus som har satt meg fri. Jeg er død, ja korsfestet med Ham. Så jeg lever ikke nå lenger selv, men jeg lever allikevel, for Jesus lever i meg og jeg i Ham. 

Jeg er nå blitt en helt ny skapning, hele min verden er ny! Gamle Adam er tatt – tatt av dage, alt er nytt! 

Men når jeg ser på meg selv i lovens speil, lurer jeg på hva som er galt. Ser inn i frihetens fullkomne lov, plutselig skjønner jeg alt. Synden skal ikke herske sannheten setter fri, så jeg kan leve det nye livet herfra til evig tid… 

Jeg er nå blitt en helt ny skapning, hele min verden er ny! Gamle Adam er tatt – tatt av dage, alt er nytt! Og selv om jeg ser ut som den samme gamle, har jeg blitt født, født på nytt. Jeg har gått over fra døden til livet, alt er nytt! 

Som en herlig guddomskilde 

T/M:Fred Blom 

Som en herlig guddomskilde, mektig, dyp og rik og stor, er den kjærlighet og nåde som i Jesu hjerte bor. 

Han skal åpne perleporten så at jeg får komme inn, for med blodet har han frelst meg og bevaret meg som sin. 

Engang som en jaget due som en såret hjort jeg var. Men et sykt, bedrøvet hjerte Jesus aldri bortvist har. 

Han skal åpne perleporten så at jeg får komme inn, for med blodet har han frelst meg og bevaret meg som sin. 

Under over alle under. Alt tilgav han meg en gang. Om hans underfulle nåde vil jeg synge glad min sang. 

Han skal åpne perleporten så at jeg får komme inn, for med blodet har han frelst meg og bevaret meg som sin. 

Når en gang i livets aften jeg for porten banker på. Da ved Jesu store nåde skal den åpen for meg stå. 

Han skal åpne perleporten så at jeg får komme inn, for med blodet har han frelst meg og bevaret meg som sin. 

Gå til han 

T/M: Morten Samuelsen 

Gå til han med alt, du er hans barn og du er kalt. Gå og se på han, han tar imot, se at han kan. 

Fri, du er satt fri. Et evig liv har du i vente. Når dagen kommer vil han hente, sin kjære brud for evig tid. 

Gå til han med ditt. Han ser hvert steg og dine skritt. Gå og legg deg ned, han tar deg opp tett inntil seg. 

Fri, du er satt fri. Et evig liv har du i vente. Når dagen kommer vil han hente, sin kjære brud for evig tid. 

Gå til Gud, han ser og hører alltid når du ber. Gi han tid og rom, for han gir kraft når du er tom. 

Fri, du er satt fri. Et evig liv har du i vente. Når dagen kommer vil han hente, sin kjære brud for evig tid. 

Du er fri 

T/M: Bjørn Tonhaugen Arr: Aslak Andersen 

Har du hørt Herrens Ord – Du er fri, du er fri. La det runge over jord – Du er fri, du er fri. All din synd er tatt bort. Det har Herren gjort. Ved hans egen sønn, er du fri, er du fri.

Har du hørt Herrens Ord – Du er fri, du er fri. La det runge over jord – Du er fri, du er fri. All din synd er tatt bort. Det har Herren gjort. Ved hans egen sønn, er du fri, er du fri. 

Har du hørt Herrens Ord – Du er fri, du er fri. La det runge over jord – Du er fri, du er fri. All din synd er tatt bort. Det har Herren gjort. Ved hans egen sønn, er du fri, er du fri. 

Priset være Herrens navn – Han er stor, han er stor. Priset være Herrens navn – For hans ord, for hans ord. Han gir kjærlighet og fred i all evighet – Vi er fri, vi er fri – Vi er fri, vi er fri. 

I Guds rike gjelder ikke 

T: Vidar Kristensen / M: Per Aa. Tveit 

I Guds rike gjelder ikke samme målestokk som her. Den som virker stor er liten, og de små er store der. Den som virker stor er liten, og de små er store der. 

I Guds rike er en regel, at vi må bli født på ny. Slik en regel skjønner sjeldent den som selv er stolt og kry. Slik en regel skjønner sjeldent den som selv er stolt og kry. 

I Guds rike er det ingen som kom inn ved kraft og makt. Alle de som hører til der ble som barn har Jesus sagt. Alle de som hører til der ble som barn har Jesus sagt. 

I Guds rike er jeg hjemme, der vil jeg bestandig bli. Dette nye, gode livet, skal jeg daglig vokse i. Dette nye, gode livet, skal jeg daglig vokse i.