Synging/Opptreden

Høsten 2023

Fredag 18. August Flekkerøy Bedehus, Bedehusbasaren

Fredag 22 – Søndag 24. September Mannshelg Rogaland

Tirsdag 9. Oktober Salem Kristiansand

Torsdag 19. Oktober Birkeland, Mannsmøte

Lørdag 25. November Misjonshuset Kristiansand, Julemesse


Våren 2024

Onsdag 17. Januar Mosby Bedehus, Bibelkurs